Heilige birmanen Cattery
van 't rozenrijk

(dek)katers

 


BLUE ANGEL VAN 'T ROZENRIJK

Blue-point (drager Lilac-point)
geboren : 27/07/2009

vader : Eur.Ch. Shakandah Blue Romeo AUS*
moeder : Xena van 't Rozenrijk

getest op FeLV en op FIV
BLOEDGROEP A

UIT GROTE AUSTRALISCHE BLOEDLIJNEN !

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Blue Angel is beperkt beschikbaar voor buitendekkingen van FIV en FeLV negatief geteste poezen !

Blue Angel est limitée disponible pour des femelles testés négatifs pour FIV et FeLV !

Blue Angel is limited available for females FIV and FeLV negative tested !

Blue Angel ist verfügbar für katzen FIV und FeLV negativ getestet !


Stamboom van Blue Angel van 't Rozenrijk.

Pedigree de Blue Angel van 't Rozenrijk.

Pedigree of Blue Angel van 't Rozenrijk.

Stammbaum des Blue Angel van 't Rozenrijk.
   
 
   
 
GIGI VAN ‘T ROZENRIJK

Lilac-point
geboren : 12/08/2016

vader : Ch. GIGI VAN DE AKKERWINDE NL*
moeder : ELAINE’S LILA ROSE NL*

getest op FeLV en op FIV
BLOEDGROEP A

UIT GROTE NEDERLANDSE EN DEENSE BLOEDLIJNEN !

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Gigi is beperkt beschikbaar voor buitendekkingen van FIV en FeLV negatief geteste poezen !

Gigi est limitée disponible pour des femelles testés négatifs pour FIV et FeLV !

Gigi is limited available for females FIV and FeLV negative tested !

Gigi ist verfügbar für katzen FIV und FeLV negativ getestet !Stamboom van Gigi van 't Rozenrijk.

Pedigree de Gigi van 't Rozenrijk.

Pedigree of Gigi van 't Rozenrijk.

Stammbaum des Gigi van 't Rozenrijk.
   
 
   
   
Onze katers Blue Angel en Gigi zijn beperkt beschikbaar voor buitendekkingen.

REGLEMENT OM BIJ ONS OP DEK TE KOMEN !
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Om bij ons naar de kater te komen moet je aan volgende voorwaarden voldoen:

- je poes moet in orde zijn met de vaccinaties tegen katteziekte en katteniesziekte.
- je poes moet vrij zijn van parasieten.
- je poes moet getest zijn op FIV en FeLV binnen het laatste jaar.
andere testen, zoals HCM en PKD, zijn niet nodig, voor op dekking te komen.
- de nagels van je poes moeten geknipt zijn.

Je brengt je poes als ze goed krols is, en deze moet hier dan normaal ongeveer 3 tot 6 dagen blijven. Je brengt het boekje van de dierenarts mee, met daarin de vaccinaties. Je brengt ook het origineel bewijs mee van de testen (FIV en FeLV). En je brengt ook een kopie van de stamboom van uw poes mee (dit om het dekkatersbewijs te kunnen invullen). Verder moet je niets meebrengen van voeding of zo. Ze krijgen bij ons voeding van Royal Canin en Hill's.

Indien de dekking mislukt is, mag je voor een tweede dekking gratis terugkomen. Als de tweede dekking terug mocht mislukt zijn, dan mag je voor een derde dekking terugkomen voor de helft van de prijs. Indien de derde dekking nogmaals mislukt is, mag je voor een vierde dekking gratis terugkomen (normaal, bij een goed krolse poes, lukt de dekking vanaf de eerste keer).

We hopen hiermee voldoende uitleg gegeven te hebben.
Indien je echter nog vragen hebt, mag je ons altijd gerust contacteren.

Indien je van plan bent om naar de kater te komen, laat ons dan op voorhand iets weten.
   
   
   
   
Notre étalons Blue Angel et Gigi sont limitée disponible pour des couvertures extérieurs.

LES REGLES POUR VENIR POUR UNE COUVERTURE !
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Pour venir pour une couverture, il faut répondre aux conditions suivantes:

- votre chat doit être en règle avec les vaccinations.
- Votre chat doit être exempt de parasites.
- Votre chat doit être testé pour le FIV et FeLV dans la dernière année.
D'autres tests, tels que HCM et PKD, ne sont pas nécessaires.
- Les ongles de votre chat doit être coupé

Vous apportez votre chat quand elle est bien en chaleur, et elle devrait rester normalement environ 3 jusqu'a 6 jours. Vous apportez la livrette du vétérinaire, avec les vaccinations. Vous apportez aussi un dokument original des tests (FIV et FeLV). Et vous apportez également une copie du pedigree de votre chat (en vue de pourvoir remplir le formulaire de preuve de la couverture). Vous ne devez pas apporter de la nourriture ou quelque chose d'autre. Ils obtiennent chez nous, d'alimentation de Royal Canin et de Hill's.

Si la couverture a échoué, vous mai revenir gratuit pour une deuxième couverture. Si la deuxième couverture encore une fois a échoué, alors vous mai revenir pour une troisième couverture pour la moitié du prix. Si la troisième couverture encore une fois a échoué, alors vous mai revenir gratuit pour une quatrième couverture. (normalement, avec chat qui est bien en chaleur, une couverture réussie dès la première fois).

Nous espérons avoir des explications suffisantes. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à nous contacter.

Si vous avez l'intention de venir avec une chat, laisse le nous savoir quelque chose
   
   
   
   
   
   
Als je hieronder op de balk klikt, op "meer (dek)katers", dan kan je daar foto's zien van het vernieuwde verblijf van onze katers.

Lorsque vous cliquez sur la barre en bas, sur "meer (dek)katers", puis vous pouvez voir des photos de la nouvelle résidence de nos mâles.

When you click on the bar below on "meer (dek)Katers", then you can see photos of the new residence of our studs.

Wenn Sie klicken auf der unteren Leiste, auf "meer (dek)Katers", dann können Sie die Fotos der neuen Residenz unserer kater zu sehen.