Welkom op de website van

Heilige birmanen Cattery

van 't rozenrijk

U bent de ste bezoeker van deze pagina.
 

NIEUWS !!!

Wij hebben kittens !!!
Voor meer informatie, neem een kijkje op de pagina "onze kittens".

Nous avons des chatons !!!
Pour plus d'informations, jetez un oeil à la page "onze kittens".

We have kittens !!!
For more information, take a look at the page "onze kittens".

Wir haben kitten !!!
Für weitere Informationen, werfen Sie einen Blick auf die Seite "onze kittens".
Hallo,
Welkom op de website van "Cattery van 't Rozenrijk". Leuk dat je eens komt kijken op onze site. Wij zijn Ingrid Vansteenkiste en Marino Goesaert, en wij fokken met heel veel liefde en trots, heilige birmanen.
Wij wonen in Desselgem, een deelgemeente van Waregem (Belgie) .
WIj wensen je veel plezier, bij het bekijken van onze website!

Bonjour,
Bienvenue sur le site de "Cattery van 't Rozenrijk". Sympathique de vous de venir visiter notre site. Nous sommes Ingrid Vansteenkiste et Marino Goesaert, et nous élevons avec beaucoup d'amour et de fièrement, des Sacré de Birmanie.
Nous habitons à Desselgem, une municipalité près de Waregem (Belgique).
Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir, en regardant notre site!

Hello,
Welcome to the website of "Cattery van 't Rozenrijk". Nice of you to come visit our site. We are Ingrid Vansteenkiste and Marino Goesaert and we breed whit a lot of love and proud, Birman cats.
We live in Desselgem, a little town near Waregem ( Belgium ).
We wish you much pleasure, looking at our website!

Hallo,
Willkommen auf der Website der "Cattery van 't Rozenrijk". Nett dass Sie unsere Website besuchen. Wir sind Ingrid Vansteenkiste und Marino Goesaert und wir züchten whit viel Liebe und stolz Birma-Katzen.
Wir leben in Desselgem, eine Gemeinde in der Nähe von Waregem (Belgien).
Wir wünschen Ihnen viel Spaß Blick auf unsere Website!
   
 
We zijn een familiale cattery met enkele nestjes per jaar.
We fokken dit ras, heilige birmanen, met veel liefde . We hebben dit ras gekozen, voor hun uiterlijke schoonheid, en voor hun bijzonder lief karakter.

Nous sommes une chatterie familiale avec quelques portées par an.
Nous élevons cette race, les sacré de Birmanie, avec beaucoup d'amour. Nous avons choisi cette race pour leur beauté extérieure, et pour leur caractère très doux.

We are a family cattery with a few litters per year.
We breed this race, Birmans, with much love. We have chosen this breed for their external beauty, and for their very sweet character.

Wir sind eine Familie Zucht mit ein paar Würfe pro Jahr.
Wir züchten diese Rasse, Birma, mit viel Liebe. Wir haben diese Rasse ausgewählt, für ihre äußere Schönheit, und für ihre sehr süßen Charakter.
Het zijn zeer lieve en aanhankelijke katten. We zouden ze niet meer kunnen missen . We geven veel liefde, maar wij krijgen er nog meer liefde van terug. Het zijn echte schatjes.

Ils sont des chats très gentils et affectueux. Nous ne pouvions plus faire sans eux. Nous donnons beaucoup d'amour, mais ils nous donnent encore plus d'amour de retour. Ils sont de véritables trésors.

They are very sweet and affectionate cats. We could not do without them. We give much love, but we still get more love back. They are real treasures.

Sie sind sehr süß und liebevollen Katzen. Wir könnten nicht ohne sie leben. Wir geben viel Liebe, aber wir bekommen noch mehr Liebe zurück. Sie sind wahre Schätze.
   
 
We fokken nu al sinds heel lang heilige birmanen. Het begon als een hobby, daarna werd het een echte passie.

Nous élevons déjà depuis longtemps des sacré de Birmanie. Il a commencé comme un hobby, puis il est devenu une véritable passion.

We are breeding Birmans since a long time. It started as a hobby, then it became a real passion.

Wir züchten Birmas seit langer Zeit. Es begann als ein Hobby, dann wurde es eine echte Leidenschaft.
En het mooie eraan is, dat we onze hobby kunnen delen, met andere mensen, die dezelfde hobby en passie hebben, als wij. En dat we op deze manier ook, veel andere mensen ontmoeten, en nieuwe vrienden maken.

Et ce qui est si belle, c'est que nous pouvons partager notre hobby avec d'autres personnes, qui ont la même hobby, et la même passion, que nous. Et de cette manière, nous pouvons aussi rencontrer d'autres personnes, et faire de nouveaux amis.

And the nice thing is, that we can share our hobby with other people, who have the same hobby and passion, as we do. And in this way, we can also meet other people and make new friends.

Und das Schöne daran ist, dass wir unser Hobby teilen können, mit anderen Menschen, mit das gleiche Hobby und Leidenschaft, wie wir. Und auf diese Weise können wir auch andere Menschen treffen und neue Freunde.
   
 
We fokken kittens in de kleuren:

Nous élevons des chatons dans les couleurs:

We breed kittens in the colors:

Wir züchten Kätzchen in den Farben:


Seal-point, Blue-point,
Chocolate-point, Lilac-point,


Laat gerust een berichtje na in ons gastenboek, wat je vind van onze poezen of onze website!
Bedankt!

N'hésitez pas à laisser un message dans notre livre d'or, ce que vous pensez de nos chats ou de notre site!
Merci!

Feel free to leave a message in our guestbook, what you think of our cats or our website!
Thanks!

Fühlen Sie sich frei, um eine Nachricht im Gästebuch hinterlassen, was Sie denken über unseren Katzen oder unsere Webseite!
Danke!
   
   
Gefeliciteerd,

Uw website is gekozen door onze redacteuren Alle huisdieren gids voor onze "Great Pet Site Web Award".

"All Pets Directory Website Awards" is gemaakt om te dienen als een bron van inspiratie voor wie op zoek is naar enkele van de beste websites te zien uit de hele wereld. De beste huisdier websites kunnen presenteren hun werk en de erkenning krijgen die ze verdienen en een gevoel van voldoening voor hun ras.

Uw website werd gekozen omwille van:

Uitstekende voldoening
Vormgeving en presentatie
Aandacht voor details
Prestige en de zichtbaarheid
Stimuleren van medeleven en zorg voor dieren.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Félicitations,

Votre site web a été choisi par nos rédacteurs à tous les animaux de compagnie Directory pour notre "Great Pet Site Web Award".

"All Pets Directory Website Awards" a été faite pour servir de source d'inspiration pour ceux qui cherchent à voir certains des meilleurs sites web du monde entier. Les meilleurs sites web pour animaux de compagnie peuvent présenter leurs travaux et reçoivent la reconnaissance qu'ils méritent et un sentiment d'accomplissement de leur race.

Votre site Web a été choisie en raison de:

Excellent contenu
Conception et présentation
Attention aux détails
Prestige et la visibilité
Encourager la compassion et le soin des animaux.
Congratulations,

Your web site has been chosen by our editors at All pets Directory for our Great Pet Site Web Award.

All Pets Directory Website Awards was made to serve as a source of inspiration to those looking to see some of the best web sites from around the world. The best pet web sites can showcase their work and receive the recognition they deserve and feel a sense of accomplishment for their breed.

Your Web Site Was Chosen because of:

Excellent content
Design and presentation
Attention to Details
Prestige and visibility
Encouraging compassion and caring for animals.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Herzlichen Glückwunsch,

Ihre Website wurde von unseren Redakteuren noch überhaupt Haustiere Verzeichnis für unsere "Great Pet Site Web Award" ausgewählt.

"All Pets Directory Website Awards" wurde als Quelle der Inspiration für diejenigen, die einige der besten Web-Seiten aus der ganzen Welt sehen zu dienen. Die beste Haustier Websites können ihre Arbeiten und erhalten die Anerkennung die sie verdienen und ein Gefühl der Erfüllung ihrer Rasse.

Ihre Website wurde gewählt, weil:

Ausgezeichnete Inhalt
Design und Präsentation
Liebe zum Detail
Prestige und Sichtbarkeit