Siamees en Oosters Korthaar cattery

Preciousmoon (Blue moon)

U bent de ste bezoeker van deze pagina.


 

 

index

facebook

Deze website zal binnenkort verdwijnen. Onze nieuwe website vind u op: 
https://vannitsendanielle.wixsite.com/preciousmoon

Wij hebben beschikbare kittens, geboren op 23/10/2018
We have kitten available, born 23/10/2018 

Informatie - information - information
Beschikbaar - disponible -available/optie - option - option/besproken - reservé - reserved/evaluatie - evaluation - evaluation

Beschikbaar: dit kitten is vrij en zoekt een nieuwe thuis
Disponible: le chaton est disponible et cherche une nouvelle maison
Available: this kitten is available and looking for a new home

Optie: iemand heeft interesse voor dit kitten, maar u mag ons altijd contacteren voor meer informatie
Option: le chaton est en attente d'une décision du future propriétaire, mais vous pouvez toujours nous contacter pour plus d'information
Option: someone has interest for this kitten, but you can still contact us for more information

Gereserveerd: De aanbetaling is betaald, dit kitten heeft een nieuwe thuis.
Reservé: L'acompte est payé. Le chaton a un nouveau propriétaire
Reserved: down payment is done, this kitten has new owners

Evaluatie: wij overwegen om dit kitten zelf te houden, maar u mag ons altijd contacteren voor meer informaie
Evaluation: se chaton reste probablement dans notre chatterie, mais vous pouvez toujours nous contacter pour plus d'information
Evaluation: we consider to keep this kitten ourselves, but you can always contact us for more information


Erkenningsnummer: HK20212671

Cattery Blue Moon is een kleine huislijke cattery van siamees, oosters korthaar, foreign white en seychellois. 
Onze kittens worden gefokt met het oog op schoonheid, gezondheid en karakter. Ze worden liefdevol opgevangen in ons gezin en groeien uit tot zeer lieve aanhankelijke kittens die menig hart sneller doen slaan. 
De kittens worden meermaals ontwormd, gevaccineerd, gechipt en krijgen een stamboom, geregistreerd bij 'Felis Belgica'. (Fife) Ze blijven 14 weken bij hun moeder en groeien op in onze huiskamer tot leuke sociale huisgenoten. 
Alle dieren die als huisdier worden verkocht, worden gesteriliseerd/gecastreerd voor de verhuis. 
Ik verkoop alleen aan fokkers na kennismaking en mits akkoord over de huisvesting en het welzijn van de dieren. Wij werken met een verkoopcontract.
Alle onze katten worden regelmatig op FIV en Leucose getest.

La chatterie Blue Moon est une petite chatterie domestique de Siamois, Orientales, seychellois et Foreign white.
Nos chatons sont élevés en fonction de leur beauté, leur santé et leur caractère.
Ils sont soignés avec amour au sein de notre famille afin qu’ils puissent s’épanouir comme chatons affectueux qui feront battre le cœur à plus d’un.
Les chatons sont déparasités plusieurs fois, vaccinés et pourvus d’un micro-chip. Ils reçoivent un pedigree de très bon lignage, certifié par 'Felis Belgica' (Fife). Ils restent près de leur mère pendant 14 semaines et grandissent dans notre famille afin de devenir des animaux domestiques agréables et sociaux.
Tous les chatons, vendus en tant qu’ animal domestique, soient stérilisés avant leur depart.
Nous vendons seulement à des éleveurs après une rencontre personnelle et un accord concernant l’habitation et le bien-être des animaux. Nous travaillons toujours avec un contrat de vente.
Nos chats subissent des test réguliers pour FIV et leucose.

Cattery Blue Moon is a small domestic cattery of Siamese, Oriental, Seychellois and Foreign white. Our kittens are bred with the view of beauty, health and character. They are lovingly nursed in our family and grow up to become lovely, affectionate kittens who will cause many hearts to beat faster.
Our kittens are dewormed frequently, vaccinated and chipped and get a pedigree from very good lines, registrated at 'Felis Belgica' (Fife). They stay with their mother for 14 weeks and grow up in our living room to become sweet, sociable housemates.
All our kittens, sold as house pets, will be sterilized before they leave for ther new home.
We only sell to breeders after a personal meeting and under conditions concerning lodging and wellbeing of the animals. We always use a contract of sale.
Our cats get regular tests on FIV and leucosis.

Met dank aan 'Forever Pets Photography' voor de mooie foto's van mijn katten op de homepage.
login | vannitsendanielle@hotmail.com | sitemap | created by VoordeTover i.s.m. 4WEBS2 i.o.v. Kittengezocht.nl